<![CDATA[Последние новости Сайт про Евгения Селезнева]]> http://avtospb98.ru/rss.html Sat, 24 Feb 2024 06:47:03 +0300 http://avtospb98.ru Kadidat-CMS <![CDATA[Селезнев: Стимула у нас достаточно и без поражения Шахтера]]> http://avtospb98.ru//seleznev_siula_u_nas_dosaocno_i_bez_porazeniya_saera.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_siula_u_nas_dosaocno_i_bez_porazeniya_saera.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Это лучший результат жеребьевки"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_eyo_lucsiy_rezula_zerebevki.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_eyo_lucsiy_rezula_zerebevki.html <![CDATA[Селезнев ушел на вдвое большую зарплату — ?1,5 млн]]> http://avtospb98.ru//seleznev_usel_na_vdvoe_bolsuyu_zarplau__15_ln.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_usel_na_vdvoe_bolsuyu_zarplau__15_ln.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Люди должны быть благодарны, что у этой страны есть Ракицкий]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_lyudi_dolzny_by_blagodarny_co_u_eyoy_srany_es_rakiskiy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_lyudi_dolzny_by_blagodarny_co_u_eyoy_srany_es_rakiskiy.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Надо было забить еще два мяча"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nado_bylo_zabi_ecse_dva_yaca.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nado_bylo_zabi_ecse_dva_yaca.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Мог забить больше"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_og_zabi_bolse.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_og_zabi_bolse.html <![CDATA[Чигринский и Селезнев: "Хватит дымить!"]]> http://avtospb98.ru//cigrinskiy_i_seleznev_vai_dyi.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//cigrinskiy_i_seleznev_vai_dyi.html <![CDATA[Селезнев: С уверенностью могу сказать, что сборная Польши - достаточно сильный оппонент]]> http://avtospb98.ru//seleznev_s_uverennosyu_ogu_skaza_co_sbornaya_polsi__dosaocno_silnyy_opponen.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_s_uverennosyu_ogu_skaza_co_sbornaya_polsi__dosaocno_silnyy_opponen.html <![CDATA[Селезнев забивает полуторатысячный гол "Днепра"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_zabivae_poluoraysyacnyy_gol__dnepra.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_zabivae_poluoraysyacnyy_gol__dnepra.html <![CDATA[Селезнев: Коноплянка - важный игрок для сборной Украины]]> http://avtospb98.ru//seleznev_konoplyanka__vaznyy_igrok_dlya_sbornoy_ukrainy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_konoplyanka__vaznyy_igrok_dlya_sbornoy_ukrainy.html <![CDATA[Селезнев: Игры в Луцке и у нас получились разными]]> http://avtospb98.ru//seleznev_igry_v_luske_i_u_nas_polucilis_raznyi.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_igry_v_luske_i_u_nas_polucilis_raznyi.html <![CDATA[Андрей Воробей: "Селезнев правильно сделал, что ушел из "Шахтера"]]> http://avtospb98.ru//andrey_vorobey_seleznev_pravilno_sdelal_co_usel_iz_saera.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//andrey_vorobey_seleznev_pravilno_sdelal_co_usel_iz_saera.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Шампанское? Нет. Мне очень нравится "Живчик"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sapanskoe_ne_ne_ocen_nravisya_zivcik.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sapanskoe_ne_ne_ocen_nravisya_zivcik.html <![CDATA[Селезнев: Думаем сейчас о "Шахтере"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_duae_seycas_o_saere.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_duae_seycas_o_saere.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Отмена гола – просто бред!"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oena_gola__proso_bred.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oena_gola__proso_bred.html <![CDATA[Селезнев: Со спортивной точки зрения мне было бы интересно принимать участие в чемпионате СНГ]]> http://avtospb98.ru//seleznev_so_sporivnoy_ocki_zreniya_ne_bylo_by_ineresno_prinia_ucasie_v_cepionae_sng.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_so_sporivnoy_ocki_zreniya_ne_bylo_by_ineresno_prinia_ucasie_v_cepionae_sng.html <![CDATA[Селезнев: От меня в стороны никто не разбегался и не шарахался]]> http://avtospb98.ru//seleznev_o_enya_v_sorony_niko_ne_razbegalsya_i_ne_saraalsya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_o_enya_v_sorony_niko_ne_razbegalsya_i_ne_saraalsya.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Даже победы над "Шахтером" может оказаться не достаточно для того, чтобы занять третье место"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_daze_pobedy_nad_saero_oze_okazasya_ne_dosaocno_dlya_ogo_coby_zanya_ree_.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_daze_pobedy_nad_saero_oze_okazasya_ne_dosaocno_dlya_ogo_coby_zanya_ree_.html <![CDATA[Селезнев: Сборная Франции не тот соперник, которого мы хотели]]> http://avtospb98.ru//seleznev_sbornaya_fransii_ne_o_sopernik_koorogo_y_oeli.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_sbornaya_fransii_ne_o_sopernik_koorogo_y_oeli.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Не нужно нас захваливать"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ne_nuzno_nas_zavaliva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ne_nuzno_nas_zavaliva.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Стыдно перед болельщиками"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sydno_pered_bolelcsikai.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sydno_pered_bolelcsikai.html <![CDATA[Селезнев повредил мениск, и его ожидает операция]]> http://avtospb98.ru//seleznev_povredil_enisk_i_ego_ozidae_operasiya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_povredil_enisk_i_ego_ozidae_operasiya.html <![CDATA[Воронин с Селезневым и Алиевым отдохнули в Одессе после Евро-2012]]> http://avtospb98.ru//voronin_s_seleznevy_i_alievy_odonuli_v_odesse_posle_evro2012.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//voronin_s_seleznevy_i_alievy_odonuli_v_odesse_posle_evro2012.html <![CDATA[Селезнев попрощался с "Днепром"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_poprocsalsya_s_dnepro.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_poprocsalsya_s_dnepro.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Удаление Ротаня понять не могу"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_udalenie_roanya_ponya_ne_ogu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_udalenie_roanya_ponya_ne_ogu.html <![CDATA[Селезнев: Днепру рано бороться за золотые медали]]> http://avtospb98.ru//seleznev_dnepru_rano_borosya_za_zoloye_edali.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_dnepru_rano_borosya_za_zoloye_edali.html <![CDATA[А как "Металлист" сыграл? Интервью Евгения Селезнева]]> http://avtospb98.ru//a_kak_eallis_sygral_inervyu_evgeniya_selezneva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//a_kak_eallis_sygral_inervyu_evgeniya_selezneva.html <![CDATA[Евгений Селезнев и Луис Адриано – лучшие форварды 2009-го года по версии читателей UA-Футбол]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_i_luis_adriano__lucsie_forvardy_2009go_goda_po_versii_ciaeley_uafubol.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_i_luis_adriano__lucsie_forvardy_2009go_goda_po_versii_ciaeley_uafubol.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Команд, которым я не забивал, в элите не осталось"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_koand_koory_ya_ne_zabival_v_eylie_ne_osalos.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_koand_koory_ya_ne_zabival_v_eylie_ne_osalos.html <![CDATA[Бадр Каддури: "Селезневу необходимо уважать соперника"]]> http://avtospb98.ru//badr_kadduri_seleznevu_neobodio_uvaza_sopernika.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//badr_kadduri_seleznevu_neobodio_uvaza_sopernika.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Оставляю Милевскому шанс"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_osavlyayu_ilevskou_sans.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_osavlyayu_ilevskou_sans.html <![CDATA[Селезнев: Хотел бы сыграть с Зенитом]]> http://avtospb98.ru//seleznev_oel_by_sygra_s_zenio.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_oel_by_sygra_s_zenio.html <![CDATA[Евгений Селезнев уже в общей группе]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_uze_v_obcsey_gruppe.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_uze_v_obcsey_gruppe.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Президент знал, что в моем сердце "Шахтер"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_preziden_znal_co_v_oe_serdse_saer.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_preziden_znal_co_v_oe_serdse_saer.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Быстро принял решение"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_bysro_prinyal_resenie.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_bysro_prinyal_resenie.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Был контакт - пенальти чистый"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_byl_konak__penali_cisyy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_byl_konak__penali_cisyy.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Играть в Алчевске - нонсенс"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_igra_v_alcevske__nonsens.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_igra_v_alcevske__nonsens.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "В "Днепре" мог бы зарабатывать гораздо больше"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_dnepre_og_by_zarabayva_gorazdo_bolse.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_dnepre_og_by_zarabayva_gorazdo_bolse.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "И играя в "Шахтере", общался с Рамосом"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_i_igraya_v_saere_obcsalsya_s_raoso.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_i_igraya_v_saere_obcsalsya_s_raoso.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Хорошая атмосфера"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_orosaya_aosfera.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_orosaya_aosfera.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Только тренер решает, кто подходит команде"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_olko_rener_resae_ko_pododi_koande.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_olko_rener_resae_ko_pododi_koande.html <![CDATA[Евгений Селезнев пополнил "Клуб Тимерлана Гусейнова"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_popolnil_klub_ierlana_guseynova.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_popolnil_klub_ierlana_guseynova.html <![CDATA[Селезнев: Мы привыкли, что ближе к зиме начинаются чудеса на виражах]]> http://avtospb98.ru//seleznev_y_privykli_co_blize_k_zie_nacinayusya_cudesa_na_viraza.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_y_privykli_co_blize_k_zie_nacinayusya_cudesa_na_viraza.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Не хочу, чтобы тренер сборной издевался надо мной"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ne_ocu_coby_rener_sbornoy_izdevalsya_nado_noy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ne_ocu_coby_rener_sbornoy_izdevalsya_nado_noy.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "И "Шахтер" и "Днепр" будут играть на победу"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_i_saer_i_dnepr_budu_igra_na_pobedu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_i_saer_i_dnepr_budu_igra_na_pobedu.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Хотим, чтобы главным остался Тищенко"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oi_coby_glavny_osalsya_icsenko.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oi_coby_glavny_osalsya_icsenko.html <![CDATA[Селезнев: Думаем только о завтрашней игре]]> http://avtospb98.ru//seleznev_duae_olko_o_zavrasney_igre.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_duae_olko_o_zavrasney_igre.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Был уверен, что забью с "точки"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_byl_uveren_co_zabyu_s_ocki.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_byl_uveren_co_zabyu_s_ocki.html <![CDATA[Селезнев: Надо теперь побеждать дома Черногорию]]> http://avtospb98.ru//seleznev_nado_eper_pobezda_doa_cernogoriyu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_nado_eper_pobezda_doa_cernogoriyu.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Сожалею о случившемся"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sozaleyu_o_slucivsesya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sozaleyu_o_slucivsesya.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Ну, что случилось? Проиграли"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nu_co_slucilos_proigrali.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nu_co_slucilos_proigrali.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Оптимальный уровень будет к Лиге чемпионов"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_opialnyy_uroven_bude_k_lige_cepionov.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_opialnyy_uroven_bude_k_lige_cepionov.html <![CDATA[Селезнев: Жду от себя голов, но надо расставить приоритеты]]> http://avtospb98.ru//seleznev_zdu_o_sebya_golov_no_nado_rassavi_prioriey.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_zdu_o_sebya_golov_no_nado_rassavi_prioriey.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Уверен, что "Днепр" приедет отбирать очки у "Шахтера"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_uveren_co_dnepr_priede_obira_ocki_u_saera.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_uveren_co_dnepr_priede_obira_ocki_u_saera.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Только сейчас начал понимать футбол, в который играет "Шахтер" (видео)]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_olko_seycas_nacal_ponia_fubol_v_kooryy_igrae_saer_video.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_olko_seycas_nacal_ponia_fubol_v_kooryy_igrae_saer_video.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Коломойского видел только по телевизору"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_kolooyskogo_videl_olko_po_elevizoru.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_kolooyskogo_videl_olko_po_elevizoru.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Неправильно, что на Михайличенко столько всего вылили…"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nepravilno_co_na_iaylicenko_solko_vsego_vylili.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nepravilno_co_na_iaylicenko_solko_vsego_vylili.html <![CDATA[Селезнев: Мы как тренировались, так и будем тренироваться]]> http://avtospb98.ru//seleznev_y_kak_renirovalis_ak_i_bude_renirovasya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_y_kak_renirovalis_ak_i_bude_renirovasya.html <![CDATA[Сергей Палкин: "Интерес к Селезневу есть, предложений - нет"]]> http://avtospb98.ru//sergey_palkin_ineres_k_seleznevu_es_predlozeniy__ne.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//sergey_palkin_ineres_k_seleznevu_es_predlozeniy__ne.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Ничья для "Металлиста" - сродни победе в Лиге чемпионов"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nicya_dlya_eallisa__srodni_pobede_v_lige_cepionov.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nicya_dlya_eallisa__srodni_pobede_v_lige_cepionov.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Тут такие болельщики!"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_u_akie_bolelcsiki.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_u_akie_bolelcsiki.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Весной поднажмем"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vesnoy_podnaze.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vesnoy_podnaze.html <![CDATA[Евгений Селезнев о старте "Днепра" в новом сезоне]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_o_sare_dnepra_v_novo_sezone.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_o_sare_dnepra_v_novo_sezone.html <![CDATA[Виктор Леоненко: "10 мячей Селезнев точно забьет"]]> http://avtospb98.ru//vikor_leonenko_10_yacey_seleznev_ocno_zabe.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//vikor_leonenko_10_yacey_seleznev_ocno_zabe.html <![CDATA[Евгений Селезнев может вернуться в "Днепр"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oze_vernusya_v_dnepr.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oze_vernusya_v_dnepr.html <![CDATA[Селезнев: У Металлиста и Днепра всегда интересные игры]]> http://avtospb98.ru//seleznev_u_eallisa_i_dnepra_vsegda_ineresnye_igry.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_u_eallisa_i_dnepra_vsegda_ineresnye_igry.html <![CDATA[Сергей Палкин опроверг информацию об обмене Селезнева на Коноплянку]]> http://avtospb98.ru//sergey_palkin_oproverg_inforasiyu_ob_obene_selezneva_na_konoplyanku.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//sergey_palkin_oproverg_inforasiyu_ob_obene_selezneva_na_konoplyanku.html <![CDATA[Евгений Селезнев": Теперь в сборной на одного представителя донецкого клуба больше"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_eper_v_sbornoy_na_odnogo_predsavielya_doneskogo_kluba_bolse.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_eper_v_sbornoy_na_odnogo_predsavielya_doneskogo_kluba_bolse.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Сейчас все мои мысли связаны только с "Днепром" (обновлено)]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_seycas_vse_oi_ysli_svyazany_olko_s_dnepro_obnovleno.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_seycas_vse_oi_ysli_svyazany_olko_s_dnepro_obnovleno.html <![CDATA[Сегодня день рождения у Селезнева и Спиридона]]> http://avtospb98.ru//segodnya_den_rozdeniya_u_selezneva_i_spiridona.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//segodnya_den_rozdeniya_u_selezneva_i_spiridona.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "То дождь, то ветер - кошмар какой-то"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_o_dozd_o_veer__kosar_kakoyo.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_o_dozd_o_veer__kosar_kakoyo.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Мы знаем над чем работать и будем устранять недостатки]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_y_znae_nad_ce_raboa_i_bude_usranya_nedosaki.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_y_znae_nad_ce_raboa_i_bude_usranya_nedosaki.html <![CDATA[Все голы Евгения Селезнева в ПЛ сезона-2011/12 (видео)]]> http://avtospb98.ru//vse_goly_evgeniya_selezneva_v_pl_sezona201112_video.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//vse_goly_evgeniya_selezneva_v_pl_sezona201112_video.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Мне стыдно за этого арбитра!"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ne_sydno_za_eyogo_arbira.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ne_sydno_za_eyogo_arbira.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Команда прибавляет и сейчас набрала хорошую форму]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_koanda_pribavlyae_i_seycas_nabrala_orosuyu_foru.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_koanda_pribavlyae_i_seycas_nabrala_orosuyu_foru.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Мы выиграли заслуженно"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_y_vyigrali_zasluzenno.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_y_vyigrali_zasluzenno.html <![CDATA[Селезнев: В каждом турнире хотим добиться лучших результатов]]> http://avtospb98.ru//seleznev_v_kazdo_urnire_oi_dobisya_lucsi_rezulaov.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_v_kazdo_urnire_oi_dobisya_lucsi_rezulaov.html <![CDATA[Селезнев: Почему Григорчук не остановил команду в матче с Тернополем?]]> http://avtospb98.ru//seleznev_poceu_grigorcuk_ne_osanovil_koandu_v_ace_s_ernopole.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_poceu_grigorcuk_ne_osanovil_koandu_v_ace_s_ernopole.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Люблю шутить не только в этот день"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_lyublyu_sui_ne_olko_v_eyo_den.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_lyublyu_sui_ne_olko_v_eyo_den.html <![CDATA[Cергей Даньковский: Селезнев и Ротань пришли к судейской комнате "поговорить"]]> http://avtospb98.ru//cergey_dankovskiy_seleznev_i__roan_prisli_k_sudeyskoy_konae_pogovori.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//cergey_dankovskiy_seleznev_i__roan_prisli_k_sudeyskoy_konae_pogovori.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Сыграть в мелкий пас было установкой тренера"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sygra_v_elkiy_pas_bylo_usanovkoy_renera.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sygra_v_elkiy_pas_bylo_usanovkoy_renera.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Пенальти на Стриниче все же был"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_penali_na_srinice_vse_ze_byl.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_penali_na_srinice_vse_ze_byl.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Аналогов "Шахтеру" в Украине сейчас нет!"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_analogov_saeru_v_ukraine_seycas_ne.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_analogov_saeru_v_ukraine_seycas_ne.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Все старались, и все получилось"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_saralis_i_vse_polucilos.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_saralis_i_vse_polucilos.html <![CDATA[Евгений Селезнев - автор лучшего гола 17-го тура по версии читателей UA-Футбол]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev__avor_lucsego_gola_17go_ura_po_versii_ciaeley_uafubol.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev__avor_lucsego_gola_17go_ura_po_versii_ciaeley_uafubol.html <![CDATA[Евгению Селезневу - 27]]> http://avtospb98.ru//evgeniyu_seleznevu__27.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniyu_seleznevu__27.html <![CDATA[Сергей Кривцов: "Украинцы сыграют на Селезнева, бразильцы – на Адриано"]]> http://avtospb98.ru//sergey_krivsov_ukrainsy_sygrayu_na_selezneva_brazilsy__na_adriano.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//sergey_krivsov_ukrainsy_sygrayu_na_selezneva_brazilsy__na_adriano.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Стремление достичь положительного результата было у всех]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_srelenie_dosic_polozielnogo_rezulaa_bylo_u_vse.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_srelenie_dosic_polozielnogo_rezulaa_bylo_u_vse.html <![CDATA[Русол: Почему арбитры молчали, когда фолили против Селезнева]]> http://avtospb98.ru//rusol_poceu_arbiry_olcali_kogda_folili_proiv_selezneva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//rusol_poceu_arbiry_olcali_kogda_folili_proiv_selezneva.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Сборная стоит того, чтобы ради нее пожертвовать отпуском"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sbornaya_soi_ogo_coby_radi_nee_pozervova_opusko.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sbornaya_soi_ogo_coby_radi_nee_pozervova_opusko.html <![CDATA[Селезнев: Никогда в жизни не перейду в киевское "Динамо"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_nikogda_v_zizni_ne_pereydu_v_kievskoe_dinao.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_nikogda_v_zizni_ne_pereydu_v_kievskoe_dinao.html <![CDATA[Селезнев: На КДК просто сказали, что мы виноваты]]> http://avtospb98.ru//seleznev_na_kdk_proso_skazali_co_y_vinovay.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_na_kdk_proso_skazali_co_y_vinovay.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "У Пятова все нормально"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_u_pyaova_vse_noralno.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_u_pyaova_vse_noralno.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Люблю, чтоб адреналин через край!"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_lyublyu_cob_adrenalin_cerez_kray.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_lyublyu_cob_adrenalin_cerez_kray.html <![CDATA[Селезнев: Не забил пенальти потому, что не попал в ворота. Это игра]]> http://avtospb98.ru//seleznev_ne_zabil_penali_poou_co_ne_popal_v_voroa_eyo_igra.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_ne_zabil_penali_poou_co_ne_popal_v_voroa_eyo_igra.html <![CDATA[Ни Селезнев, ни "Днепр" не комментируют интерес "Вердера"]]> http://avtospb98.ru//ni_seleznev_ni_dnepr_ne_koeniruyu_ineres_verdera.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//ni_seleznev_ni_dnepr_ne_koeniruyu_ineres_verdera.html <![CDATA[Сергей Кравченко: "Гол Селезнева нельзя было засчитывать, но…"]]> http://avtospb98.ru//sergey_kravcenko_gol_selezneva_nelzya_bylo_zasciyva_no.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//sergey_kravcenko_gol_selezneva_nelzya_bylo_zasciyva_no.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Главный подарок на день рождения — доверие Луческу"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_glavnyy_podarok_na_den_rozdeniya__doverie_lucesku.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_glavnyy_podarok_na_den_rozdeniya__doverie_lucesku.html <![CDATA[Селезнев: Проблемы можем создать себе только сами]]> http://avtospb98.ru//seleznev_probley_oze_sozda_sebe_olko_sai.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_probley_oze_sozda_sebe_olko_sai.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Оболони" нечего терять"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oboloni_necego_erya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oboloni_necego_erya.html <![CDATA[Селезнев: Мы уже смеемся с судейства]]> http://avtospb98.ru//seleznev_y_uze_seesya_s_sudeysva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_y_uze_seesya_s_sudeysva.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Мы будем настраиваться на каждый матч"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_y_bude_nasraivasya_na_kazdyy_ac.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_y_bude_nasraivasya_na_kazdyy_ac.html <![CDATA[Мирча Луческу: "Селезнев попал в аварию"]]> http://avtospb98.ru//irca_lucesku_seleznev_popal_v_avariyu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//irca_lucesku_seleznev_popal_v_avariyu.html <![CDATA[Евгений Селезнев в фан-секторе]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_fansekore.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_fansekore.html <![CDATA[Селезнев: Я не голосовал и не собираюсь, наш тренер - тоже]]> http://avtospb98.ru//seleznev_ya_ne_golosoval_i_ne_sobirayus_nas_rener__oze.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_ya_ne_golosoval_i_ne_sobirayus_nas_rener__oze.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Надеюсь, я сумел принести команде пользу"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nadeyus_ya_suel_prinesi_koande_polzu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nadeyus_ya_suel_prinesi_koande_polzu.html <![CDATA[Скрипник опровергает слухи о переходе Селезнева в "Вердер"]]> http://avtospb98.ru//skripnik_oprovergae_slui_o_pereode_selezneva_v_verder.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//skripnik_oprovergae_slui_o_pereode_selezneva_v_verder.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Выбора у нас нет – нужно выигрывать в каждой игре"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vybora_u_nas_ne__nuzno_vyigryva_v_kazdoy_igre.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vybora_u_nas_ne__nuzno_vyigryva_v_kazdoy_igre.html <![CDATA[Селезнев: С Таврией будет очень тяжело]]> http://avtospb98.ru//seleznev_s_avriey_bude_ocen_yazelo.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_s_avriey_bude_ocen_yazelo.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Начинаю жить по-новому"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nacinayu_zi_ponovou.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nacinayu_zi_ponovou.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Шахтер" в моем сердце"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_saer_v_oe_serdse.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_saer_v_oe_serdse.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Вы же знаете, из какого я города?"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vy_ze_znaee_iz_kakogo_ya_goroda.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vy_ze_znaee_iz_kakogo_ya_goroda.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Сборная Болгарии молода и агрессивна"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sbornaya_bolgarii_oloda_i_agressivna.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sbornaya_bolgarii_oloda_i_agressivna.html <![CDATA[Селезнев: Считаю, в "Днепре" работает очень сильный специалист]]> http://avtospb98.ru//seleznev_sciayu_v_dnepre_raboae_ocen_silnyy_spesialis.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_sciayu_v_dnepre_raboae_ocen_silnyy_spesialis.html <![CDATA[Селезнев: В "Шахтере" никогда не сталкивался с несправедливостью в футболе]]> http://avtospb98.ru//seleznev_v_saere_nikogda_ne_salkivalsya_s_nespravedlivosyu_v_fubole.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_v_saere_nikogda_ne_salkivalsya_s_nespravedlivosyu_v_fubole.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Футбол дает мне все, к чему я стремлюсь"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_fubol_dae_ne_vse_k_ceu_ya_srelyus.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_fubol_dae_ne_vse_k_ceu_ya_srelyus.html <![CDATA[Селезнев: "Зенит" пройдет "Базель", если судьи не помешают]]> http://avtospb98.ru//seleznev_zeni_proyde_bazel_esli_sudi_ne_poesayu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_zeni_proyde_bazel_esli_sudi_ne_poesayu.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Должны были обыгрывать харьковчан дома"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_dolzny_byli_obygryva_arkovcan_doa.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_dolzny_byli_obygryva_arkovcan_doa.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Думаю, у нас получится показать хорошую игру"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_duayu_u_nas_polucisya_pokaza_orosuyu_igru.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_duayu_u_nas_polucisya_pokaza_orosuyu_igru.html <![CDATA[Селезнев и Коноплянка: "Игру сломало удаление"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_i_konoplyanka_igru_sloalo_udalenie.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_i_konoplyanka_igru_sloalo_udalenie.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Шахтеру" должен забить!"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_saeru_dolzen_zabi.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_saeru_dolzen_zabi.html <![CDATA[Селезнев вышел на второе место среди бомбардиров "Днепра" в чемпионатах Украины]]> http://avtospb98.ru//seleznev_vysel_na_voroe_eso_sredi_bobardirov_dnepra_v_cepionaa_ukrainy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_vysel_na_voroe_eso_sredi_bobardirov_dnepra_v_cepionaa_ukrainy.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Результативные передачи даю только Калиниченко"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_rezulaivnye_peredaci_dayu_olko_kalinicenko.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_rezulaivnye_peredaci_dayu_olko_kalinicenko.html <![CDATA[Евгений Селезнев: В Днепре все рады, что Ротань вернулся]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_dnepre_vse_rady_co_roan_vernulsya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_dnepre_vse_rady_co_roan_vernulsya.html <![CDATA[Селезнев: Победили закономерно]]> http://avtospb98.ru//seleznev_pobedili_zakonoerno.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_pobedili_zakonoerno.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Проблемы можем создать себе только сами"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_probley_oze_sozda_sebe_olko_sai.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_probley_oze_sozda_sebe_olko_sai.html <![CDATA[Селезнев: Главное, что закончилась неопределенность и у сборной уже есть тренер]]> http://avtospb98.ru//seleznev_glavnoe_co_zakoncilas_neopredelennos_i_u_sbornoy_uze_es_rener.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_glavnoe_co_zakoncilas_neopredelennos_i_u_sbornoy_uze_es_rener.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Моя работа – забивать"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oya_raboa__zabiva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_oya_raboa__zabiva.html <![CDATA[Как Селезнев Гусеву три тысячи проиграл. Зарисовки с рейса до Таллинна]]> http://avtospb98.ru//kak_seleznev_gusevu_ri_ysyaci_proigral_zarisovki_s_reysa_do_allinna.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//kak_seleznev_gusevu_ri_ysyaci_proigral_zarisovki_s_reysa_do_allinna.html <![CDATA[Селезнев категорически не согласен с директором стадиона "Авангард"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_kaegoriceski_ne_soglasen_s_direkoro_sadiona_avangard.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_kaegoriceski_ne_soglasen_s_direkoro_sadiona_avangard.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Думаю, Шевченко будет неплохим тренером]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_duayu_sevcenko_bude_neploi_renero.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_duayu_sevcenko_bude_neploi_renero.html <![CDATA["Днепр" дозаявил Селезнева, Канкаву и Федецкого]]> http://avtospb98.ru//dnepr_dozayavil_selezneva_kankavu_i_fedeskogo.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//dnepr_dozayavil_selezneva_kankavu_i_fedeskogo.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Все силы отдали за Калитвинцева"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_sily_odali_za_kalivinseva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_sily_odali_za_kalivinseva.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Как можно штрафовать за эмоции?"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_kak_ozno_srafova_za_eyosii.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_kak_ozno_srafova_za_eyosii.html <![CDATA[Евгений Селезнев – лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2010/11]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev__lucsiy_bobardir_cepionaa_ukrainy_sezona_201011.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev__lucsiy_bobardir_cepionaa_ukrainy_sezona_201011.html <![CDATA[Селезнев: Самое главное - вывести Днепр в Лигу чемпионов]]> http://avtospb98.ru//seleznev_saoe_glavnoe__vyvesi_dnepr_v_ligu_cepionov.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_saoe_glavnoe__vyvesi_dnepr_v_ligu_cepionov.html <![CDATA[Селезнев: Довольны, что взяли в двух встречах шесть очков]]> http://avtospb98.ru//seleznev_dovolny_co_vzyali_v_dvu_vsreca_ses_ockov.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_dovolny_co_vzyali_v_dvu_vsreca_ses_ockov.html <![CDATA[Селезнев: Много очков теряли с аутсайдерами]]> http://avtospb98.ru//seleznev_nogo_ockov_eryali_s_ausayderai.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_nogo_ockov_eryali_s_ausayderai.html <![CDATA[Селезнев: "Арсенал" играл неплохо, но мы были сильнее]]> http://avtospb98.ru//seleznev_arsenal_igral_neploo_no_y_byli_silnee.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_arsenal_igral_neploo_no_y_byli_silnee.html <![CDATA[Александр Сопко: Уход Селезнева - потеря]]> http://avtospb98.ru//aleksandr_sopko_uod_selezneva__poerya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//aleksandr_sopko_uod_selezneva__poerya.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Буффон - не раздражитель"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_buffon__ne_razdraziel.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_buffon__ne_razdraziel.html <![CDATA[Евгений Селезнев. Возвращайся скорее, форвард]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vozvracsaysya_skoree_forvard.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vozvracsaysya_skoree_forvard.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Постараемся забить больше 80 голов"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_posaraesya_zabi_bolse_80_golov.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_posaraesya_zabi_bolse_80_golov.html <![CDATA[Селезнев: Я поздравляю "Шахтер" с победой]]> http://avtospb98.ru//seleznev_ya_pozdravlyayu_saer_s_pobedoy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_ya_pozdravlyayu_saer_s_pobedoy.html <![CDATA[Селезнев: Нам стыдно]]> http://avtospb98.ru//seleznev_na_sydno.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_na_sydno.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "В мои планы входит чемпионство "Шахтера", а не личные успехи"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_oi_plany_vodi_cepionsvo_saera_a_ne_licnye_uspei.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_oi_plany_vodi_cepionsvo_saera_a_ne_licnye_uspei.html <![CDATA[Селезнев: С такой игрой нельзя думать о чемпионстве]]> http://avtospb98.ru//seleznev_s_akoy_igroy_nelzya_dua_o_cepionsve.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_s_akoy_igroy_nelzya_dua_o_cepionsve.html <![CDATA[Селезнев: Будем стараться показать лучшую игру]]> http://avtospb98.ru//seleznev_bude__sarasya_pokaza_lucsuyu_igru.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_bude__sarasya_pokaza_lucsuyu_igru.html <![CDATA[Виталий Пушкуца: "Селезнев всегда играет так"]]> http://avtospb98.ru//vialiy_puskusa_seleznev_vsegda_igrae_ak.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//vialiy_puskusa_seleznev_vsegda_igrae_ak.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Все жаждут нашей крови"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_zazdu_nasey_krovi.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_zazdu_nasey_krovi.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Победа - не главное, главное - объем работы]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_pobeda__ne_glavnoe_glavnoe__obe_raboy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_pobeda__ne_glavnoe_glavnoe__obe_raboy.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Хочу вернуться домой!"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ocu_vernusya_dooy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ocu_vernusya_dooy.html <![CDATA[Яровенко: Оптимальная линия атаки "Днепра" - Зозуля и Селезнев]]> http://avtospb98.ru//yarovenko_opialnaya_liniya_aaki_dnepra__zozulya_i_seleznev.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//yarovenko_opialnaya_liniya_aaki_dnepra__zozulya_i_seleznev.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Приятно участвовать в такой церемонии"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_priyano_ucasvova_v_akoy_sereonii.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_priyano_ucasvova_v_akoy_sereonii.html <![CDATA[Андрей Стеценко: "Ведем переговоры о возвращении Селезнева"]]> http://avtospb98.ru//andrey_sesenko_vede_peregovory_o_vozvracsenii_selezneva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//andrey_sesenko_vede_peregovory_o_vozvracsenii_selezneva.html <![CDATA[Гусейнов: Селезнев не просто нападающий, а реальный бомбардир]]> http://avtospb98.ru//guseynov_seleznev_ne_proso_napadayucsiy_a_realnyy_bobardir.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//guseynov_seleznev_ne_proso_napadayucsiy_a_realnyy_bobardir.html <![CDATA[Селезнев: Я не думаю, что напряженный график - это большая проблема]]> http://avtospb98.ru//seleznev_ya_ne_duayu_co_napryazennyy_grafik__eyo_bolsaya_problea.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_ya_ne_duayu_co_napryazennyy_grafik__eyo_bolsaya_problea.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Все нападающие в сборной квалифицированные игроки"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_napadayucsie_v_sbornoy_kvalifisirovannye_igroki.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_napadayucsie_v_sbornoy_kvalifisirovannye_igroki.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Милиция била дубинками детей"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ilisiya_bila_dubinkai_deey.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ilisiya_bila_dubinkai_deey.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Против Шахтера играть сложнее, чем против Динамо]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_proiv_saera_igra_sloznee_ce_proiv_dinao.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_proiv_saera_igra_sloznee_ce_proiv_dinao.html <![CDATA[Селезнев: Пусть в следующий раз будет 11 судей]]> http://avtospb98.ru//seleznev_pus_v_sleduyucsiy_raz_bude_11_sudey.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_pus_v_sleduyucsiy_raz_bude_11_sudey.html <![CDATA[Селезнев: Для нас и для Севастополя условия будут одинаковыми]]> http://avtospb98.ru//seleznev_dlya_nas_i_dlya_sevasopolya_usloviya_budu_odinakovyi.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_dlya_nas_i_dlya_sevasopolya_usloviya_budu_odinakovyi.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Удовлетворения от гола нет"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev__udovlevoreniya_o_gola_ne.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev__udovlevoreniya_o_gola_ne.html <![CDATA[Селезнев: "Карпаты" - неплохая команда, но нам очки нужнее]]> http://avtospb98.ru//seleznev_karpay__neploaya_koanda_no_na_ocki_nuznee.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_karpay__neploaya_koanda_no_na_ocki_nuznee.html <![CDATA[Селезнев: Будем бороться с Металлистом за второе место]]> http://avtospb98.ru//seleznev_bude_borosya_s_ealliso_za_voroe_eso.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_bude_borosya_s_ealliso_za_voroe_eso.html <![CDATA[Селезнев: Ощущение, что половина украинских команд живет при коммунизме]]> http://avtospb98.ru//seleznev_ocsucsenie_co_polovina_ukrainski_koand_zive_pri_kounize.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_ocsucsenie_co_polovina_ukrainski_koand_zive_pri_kounize.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Я в хорошем состоянии"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ya_v_orose_sosoyanii.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ya_v_orose_sosoyanii.html <![CDATA[Селезнев: Надо проходить "Базель"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_nado_proodi_bazel.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_nado_proodi_bazel.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Через 2-3 дня буду работать в общей группе"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_cerez_23_dnya_budu_raboa_v_obcsey_gruppe.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_cerez_23_dnya_budu_raboa_v_obcsey_gruppe.html <![CDATA[Владимир Гоменюк: "С Селезневым сплотим всю команду!"]]> http://avtospb98.ru//vladiir_goenyuk_s_seleznevy_sploi_vsyu_koandu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//vladiir_goenyuk_s_seleznevy_sploi_vsyu_koandu.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Счет должен быть 7:0"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sce_dolzen_by_70.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_sce_dolzen_by_70.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Осталась самая важная игра"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_osalas_saaya_vaznaya_igra.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_osalas_saaya_vaznaya_igra.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Все начинается с чистого листа"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_nacinaesya_s_cisogo_lisa.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vse_nacinaesya_s_cisogo_lisa.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Очень хотел вернуться домой"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ocen_oel_vernusya_dooy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ocen_oel_vernusya_dooy.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Игра с "Металлистом" - это одна большая эмоция"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_igra_s_ealliso__eyo_odna_bolsaya_eyosiya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_igra_s_ealliso__eyo_odna_bolsaya_eyosiya.html <![CDATA[Селезнев может пропустить матч с Черноморцем]]> http://avtospb98.ru//seleznev_oze_propusi_ac_s_cernoorse.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_oze_propusi_ac_s_cernoorse.html <![CDATA[Евгений Селезнев: В Швеции уже побеждал]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_svesii_uze_pobezdal.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_svesii_uze_pobezdal.html <![CDATA[Ярослав Ракицкий: "Могу выделить только Селезнева!"]]> http://avtospb98.ru//yaroslav_rakiskiy_ogu_vydeli_olko_selezneva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//yaroslav_rakiskiy_ogu_vydeli_olko_selezneva.html <![CDATA[Селезнев был в составе "12-го игрока"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_byl_v_sosave_12go_igroka.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_byl_v_sosave_12go_igroka.html <![CDATA[Селезнев: Результат закономерен]]> http://avtospb98.ru//seleznev_rezula_zakonoeren.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_rezula_zakonoeren.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Мы принципиальные соперники"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_y_prinsipialnye_soperniki.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_y_prinsipialnye_soperniki.html <![CDATA[Селезнев отказался комментировать интервью Рамоса о силе Тоттенхэма]]> http://avtospb98.ru//seleznev_okazalsya_koenirova_inervyu_raosa_o_sile_oeneya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_okazalsya_koenirova_inervyu_raosa_o_sile_oeneya.html <![CDATA[Селезнев: Делегаты отобрали праздник у людей]]> http://avtospb98.ru//seleznev_delegay_oobrali_prazdnik_u_lyudey.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_delegay_oobrali_prazdnik_u_lyudey.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Горжусь и радуюсь"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_gorzus_i_raduyus.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_gorzus_i_raduyus.html <![CDATA[Селезнев: Играют две команды, а какой-то тренер выбегает на поле и ведет себя недостойно]]> http://avtospb98.ru//seleznev_igrayu_dve_koandy_a_kakoyo_rener_vybegae_na_pole_i_vede_sebya_nedosoyno.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_igrayu_dve_koandy_a_kakoyo_rener_vybegae_na_pole_i_vede_sebya_nedosoyno.html <![CDATA[Сегодня "Днепр" официально представит Селезнева]]> http://avtospb98.ru//segodnya_dnepr_ofisialno_predsavi_selezneva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//segodnya_dnepr_ofisialno_predsavi_selezneva.html <![CDATA[Селезнев: Хорошо, если мы так будем чувствовать себя после Англии]]> http://avtospb98.ru//seleznev_oroso_esli_y_ak_bude_cuvsvova_sebya_posle_anglii.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_oroso_esli_y_ak_bude_cuvsvova_sebya_posle_anglii.html <![CDATA[Селезнев: Сильно сказались погодные условия]]> http://avtospb98.ru//seleznev_silno_skazalis_pogodnye_usloviya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_silno_skazalis_pogodnye_usloviya.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Машина разбита, головой ударился, а мне наяривают"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_asina_razbia_golovoy_udarilsya_a_ne_nayarivayu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_asina_razbia_golovoy_udarilsya_a_ne_nayarivayu.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Я люблю страну, и здесь меня всё устраивает]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ya_lyublyu_sranu_i_zdes_enya_vs_usraivae.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ya_lyublyu_sranu_i_zdes_enya_vs_usraivae.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Причина поражения от Австрии — только в потере концентрации"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_pricina_porazeniya_o_avsrii__olko_v_poere_konsenrasii.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_pricina_porazeniya_o_avsrii__olko_v_poere_konsenrasii.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Ворскла" - команда европейского уровня"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vorskla__koanda_evropeyskogo_urovnya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vorskla__koanda_evropeyskogo_urovnya.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Позвонил Русику Ротаню, извинился заранее, если будут стыки"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_pozvonil_rusiku_roanyu_izvinilsya_zaranee_esli_budu_syki.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_pozvonil_rusiku_roanyu_izvinilsya_zaranee_esli_budu_syki.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "С Шевченко и Алиевым болел за "Челси"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_s_sevcenko_i_alievy_bolel_za_celsi.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_s_sevcenko_i_alievy_bolel_za_celsi.html <![CDATA[Сергей Кравченко и Евгений Селезнев поддерживают форму в манеже "Шахтера"]]> http://avtospb98.ru//sergey_kravcenko_i_evgeniy_seleznev_podderzivayu_foru_v_aneze_saera.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//sergey_kravcenko_i_evgeniy_seleznev_podderzivayu_foru_v_aneze_saera.html <![CDATA[Селезнев: Ждем хорошей поддержки]]> http://avtospb98.ru//seleznev_zde_orosey_podderzki.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_zde_orosey_podderzki.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Пусть игроки Черноморца сначала посмотрят за своими действиями]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_pus_igroki_cernoorsa_snacala_posorya_za_svoii_deysviyai.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_pus_igroki_cernoorsa_snacala_posorya_za_svoii_deysviyai.html <![CDATA[Евгений Селезнев – в сборной Озила, Чеха и Снейдера]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev__v_sbornoy_ozila_cea_i_sneydera.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev__v_sbornoy_ozila_cea_i_sneydera.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Жаль, что не победили"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_zal_co_ne_pobedili.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_zal_co_ne_pobedili.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Форму не потерял"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_foru_ne_poeryal.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_foru_ne_poeryal.html <![CDATA[Селезнев: Наверное, Коноплянке обидно]]> http://avtospb98.ru//seleznev_navernoe_konoplyanke_obidno.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_navernoe_konoplyanke_obidno.html <![CDATA[Селезнев: Хотим показывать ту игру, которая поможет достичь более высоких результатов]]> http://avtospb98.ru//seleznev_oi_pokazyva_u_igru_kooraya_pooze_dosic_bolee_vysoki_rezulaov.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_oi_pokazyva_u_igru_kooraya_pooze_dosic_bolee_vysoki_rezulaov.html <![CDATA[Евгений Селезнев в гостях у "Про Футбол"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_gosya_u_pro_fubol.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_gosya_u_pro_fubol.html <![CDATA[Немногословный Селезнев]]> http://avtospb98.ru//nenogoslovnyy_seleznev.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//nenogoslovnyy_seleznev.html <![CDATA[Селезнев попал в ДТП]]> http://avtospb98.ru//seleznev_popal_v_dp.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_popal_v_dp.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Ни с кем не ругался и не собираюсь"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ni_s_ke_ne_rugalsya_i_ne_sobirayus.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ni_s_ke_ne_rugalsya_i_ne_sobirayus.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Прекрасно понимаю, чем рискую"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_prekrasno_poniayu_ce_riskuyu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_prekrasno_poniayu_ce_riskuyu.html <![CDATA[Селезнев: Защитник "Говерлы" сам себе забил гол, а судья ставит штрафной]]> http://avtospb98.ru//seleznev_zacsinik_goverly_sa_sebe_zabil_gol_a_sudya_savi_srafnoy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_zacsinik_goverly_sa_sebe_zabil_gol_a_sudya_savi_srafnoy.html <![CDATA[Селезнев пропустит несколько недель]]> http://avtospb98.ru//seleznev_propusi_neskolko_nedel.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_propusi_neskolko_nedel.html <![CDATA[Марко Девич и Евгений Селезнев - лучшие нападающие 2010-го года по версии читателей UA-Футбол]]> http://avtospb98.ru//arko_devic_i_evgeniy_seleznev__lucsie_napadayucsie_2010go_goda_po_versii_ciaeley_uafubol.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//arko_devic_i_evgeniy_seleznev__lucsie_napadayucsie_2010go_goda_po_versii_ciaeley_uafubol.html <![CDATA[Селезнев: Шахтер мне небезразличен]]> http://avtospb98.ru//seleznev_saer_ne_nebezrazlicen.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_saer_ne_nebezrazlicen.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Русол - знаковая фигура для "Днепра"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_rusol__znakovaya_figura_dlya_dnepra.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_rusol__znakovaya_figura_dlya_dnepra.html <![CDATA[Коноплянка: Селезнев положил мне деньги в карман перед игрой за то, чтобы отдал ему пас]]> http://avtospb98.ru//konoplyanka_seleznev_polozil_ne_dengi_v_karan_pered_igroy_za_o_coby_odal_eu_pas.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//konoplyanka_seleznev_polozil_ne_dengi_v_karan_pered_igroy_za_o_coby_odal_eu_pas.html <![CDATA[Андрей Стеценко: "У Рамоса есть желание вернуть Селезнева"]]> http://avtospb98.ru//andrey_sesenko_u_raosa_es_zelanie_vernu_selezneva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//andrey_sesenko_u_raosa_es_zelanie_vernu_selezneva.html <![CDATA[Селезнев: Приятно находиться в компании с людьми, на которых я равнялся в детстве]]> http://avtospb98.ru//seleznev_priyano_naodisya_v_kopanii_s_lyudi_na_koory_ya_ravnyalsya_v_desve.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_priyano_naodisya_v_kopanii_s_lyudi_na_koory_ya_ravnyalsya_v_desve.html <![CDATA[Рамос: У нас с Селезневым прекрасные отношения]]> http://avtospb98.ru//raos_u_nas_s_seleznevy_prekrasnye_onoseniya.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//raos_u_nas_s_seleznevy_prekrasnye_onoseniya.html <![CDATA[Селезнев: Настрой на Черногорию – только победа]]> http://avtospb98.ru//seleznev_nasroy_na_cernogoriyu__olko_pobeda.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_nasroy_na_cernogoriyu__olko_pobeda.html <![CDATA[Ротань и Селезнев: дисквалификация приостановлена]]> http://avtospb98.ru//roan_i_seleznev_diskvalifikasiya_priosanovlena.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//roan_i_seleznev_diskvalifikasiya_priosanovlena.html <![CDATA[Селезнев: Чем сильнее соперник, тем интереснее играть]]> http://avtospb98.ru//seleznev_ce_silnee_sopernik_e_ineresnee_igra.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_ce_silnee_sopernik_e_ineresnee_igra.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Мне все равно, что они заявляют"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ne_vse_ravno_co_oni_zayavlyayu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ne_vse_ravno_co_oni_zayavlyayu.html <![CDATA[Стефан Решко: Сейчас Селезнев борется как настоящий мужик]]> http://avtospb98.ru//sefan_resko_seycas_seleznev_boresya_kak_nasoyacsiy_uzik.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//sefan_resko_seycas_seleznev_boresya_kak_nasoyacsiy_uzik.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Надоело быть бомбардиром. Хочется что-то выиграть"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nadoelo_by_bobardiro_ocesya_coo_vyigra.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nadoelo_by_bobardiro_ocesya_coo_vyigra.html <![CDATA[Селезнев: Запомнился, конечно, гол в падении через себя киевскому Динамо]]> http://avtospb98.ru//seleznev_zaponilsya_konecno_gol_v_padenii_cerez_sebya_kievskou_dinao.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_zaponilsya_konecno_gol_v_padenii_cerez_sebya_kievskou_dinao.html <![CDATA[Селезнев: Закарлюка был моим наставником]]> http://avtospb98.ru//seleznev_zakarlyuka_byl_oi_nasavniko.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_zakarlyuka_byl_oi_nasavniko.html <![CDATA[Селезнев: Если не смогли забить, значит, мы слабые, что тут ещё скажешь]]> http://avtospb98.ru//seleznev_esli_ne_sogli_zabi_znaci_y_slabye_co_u_ecs_skazes.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_esli_ne_sogli_zabi_znaci_y_slabye_co_u_ecs_skazes.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Игра на ничью? Это их дело"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_igra_na_nicyu_eyo_i_delo.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_igra_na_nicyu_eyo_i_delo.html <![CDATA[Селезнев: Вы думаете, я в церковь не хожу?]]> http://avtospb98.ru//seleznev_vy_duaee_ya_v_serkov_ne_ozu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_vy_duaee_ya_v_serkov_ne_ozu.html <![CDATA[Минус Коноплянка. Селезнев и Милевский полетят в Молдову]]> http://avtospb98.ru//inus_konoplyanka_seleznev_i_ilevskiy_poleya_v_oldovu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//inus_konoplyanka_seleznev_i_ilevskiy_poleya_v_oldovu.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Рад, что на меня снова рассчитывают в сборной]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_rad_co_na_enya_snova_rassciyvayu_v_sbornoy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_rad_co_na_enya_snova_rassciyvayu_v_sbornoy.html <![CDATA["Шахтер" подтвердил переход Селезнева]]> http://avtospb98.ru//saer_podverdil_pereod_selezneva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//saer_podverdil_pereod_selezneva.html <![CDATA[Представитель Prosports Management: "Вердер" действительно интересуется Селезневым"]]> http://avtospb98.ru//predsaviel_prospors_anageen_verder_deysvielno_ineresuesya_seleznevy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//predsaviel_prospors_anageen_verder_deysvielno_ineresuesya_seleznevy.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Со многими из "Кривбасса" играл в "Днепре"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_so_nogii_iz_krivbassa_igral_v_dnepre.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_so_nogii_iz_krivbassa_igral_v_dnepre.html <![CDATA[Селезнев: "Частичка сердца принадлежит донецким фанатам"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_casicka_serdsa_prinadlezi_doneski_fanaa.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_casicka_serdsa_prinadlezi_doneski_fanaa.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Нужно выигрывать каждый матч"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nuzno_vyigryva_kazdyy_ac.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nuzno_vyigryva_kazdyy_ac.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Мог оказаться в "Металлисте"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_og_okazasya_v_eallise.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_og_okazasya_v_eallise.html <![CDATA[Селезнев: Люди, которые поливали Ротаня грязью, просто не разобрались в ситуации]]> http://avtospb98.ru//seleznev_lyudi_koorye_polivali_roanya_gryazyu_proso_ne_razobralis_v_siuasii.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_lyudi_koorye_polivali_roanya_gryazyu_proso_ne_razobralis_v_siuasii.html <![CDATA[Артем Федецкий: "Нужно было отдавать на Селезнева"]]> http://avtospb98.ru//are_fedeskiy_nuzno_bylo_odava_na_selezneva.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//are_fedeskiy_nuzno_bylo_odava_na_selezneva.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Коноплянка - наш Месси"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_konoplyanka__nas_essi.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_konoplyanka__nas_essi.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Все-таки я сыграл жестко"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vseaki_ya_sygral_zesko.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vseaki_ya_sygral_zesko.html <![CDATA[Селезнев: Мог забить четыре мяча, надо работать больше]]> http://avtospb98.ru//seleznev_og_zabi_ceyre_yaca_nado_raboa_bolse.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_og_zabi_ceyre_yaca_nado_raboa_bolse.html <![CDATA[Селезнев близок к титулу лучшего бомбардира Днепра в период независимости Украины]]> http://avtospb98.ru//seleznev_blizok_k_iulu_lucsego_bobardira_dnepra_v_period_nezavisiosi_ukrainy.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_blizok_k_iulu_lucsego_bobardira_dnepra_v_period_nezavisiosi_ukrainy.html <![CDATA[Официально: Евгений Селезнев переходит в "Шахтер"]]> http://avtospb98.ru//ofisialno_evgeniy_seleznev_pereodi_v_saer.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//ofisialno_evgeniy_seleznev_pereodi_v_saer.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Будем готовиться к матчу с "Динамо" как и ко всем остальным"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_bude_goovisya_k_acu_s_dinao_kak_i_ko_vse_osalny.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_bude_goovisya_k_acu_s_dinao_kak_i_ko_vse_osalny.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "В сборной я давно стал своим"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_sbornoy_ya_davno_sal_svoi.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_sbornoy_ya_davno_sal_svoi.html <![CDATA[Руслан Ротань: "Селезнева нам будет не хватать"]]> http://avtospb98.ru//ruslan_roan_selezneva_na_bude_ne_vaa.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//ruslan_roan_selezneva_na_bude_ne_vaa.html <![CDATA[Хуанде Рамос подтвердил переход Селезнева в Днепр]]> http://avtospb98.ru//uande_raos_podverdil_pereod_selezneva_v_dnepr.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//uande_raos_podverdil_pereod_selezneva_v_dnepr.html <![CDATA[Селезнев: Нам нужно набирать максимум очков]]> http://avtospb98.ru//seleznev_na_nuzno_nabira_aksiu_ockov.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_na_nuzno_nabira_aksiu_ockov.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Днепр" всегда отличался характером"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_dnepr_vsegda_olicalsya_arakero.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_dnepr_vsegda_olicalsya_arakero.html <![CDATA[Коноплянка рассказал, что делают Зозуля и Селезнев вместо тренировок]]> http://avtospb98.ru//konoplyanka_rasskazal_co_delayu_zozulya_i_seleznev_veso_renirovok.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//konoplyanka_rasskazal_co_delayu_zozulya_i_seleznev_veso_renirovok.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Днепр" может стать и вторым, и третьим"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_dnepr_oze_sa_i_vory_i_rei.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_dnepr_oze_sa_i_vory_i_rei.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Буду выставляться за дубль"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_budu_vysavlyasya_za_dubl.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_budu_vysavlyasya_za_dubl.html <![CDATA[Селезнев: В четвертой игре подряд судьи принимают решения против нас]]> http://avtospb98.ru//seleznev_v_ceveroy_igre_podryad_sudi_priniayu_reseniya_proiv_nas.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_v_ceveroy_igre_podryad_sudi_priniayu_reseniya_proiv_nas.html <![CDATA[Ильичевец - Днепр 0:1. Селезнев - злой гений мариупольцев]]> http://avtospb98.ru//iliceves__dnepr_01_seleznev__zloy_geniy_ariupolsev.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//iliceves__dnepr_01_seleznev__zloy_geniy_ariupolsev.html <![CDATA[Днепр в Марбелье. Селезнев тренировался в общей группе. Видео]]> http://avtospb98.ru//dnepr_v_arbele_seleznev_renirovalsya_v_obcsey_gruppe_video.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//dnepr_v_arbele_seleznev_renirovalsya_v_obcsey_gruppe_video.html <![CDATA[Фоменко: Селезнев и Рыбка не сыграют с Беларусью из-за травм]]> http://avtospb98.ru//foenko_seleznev_i_rybka_ne_sygrayu_s_belarusyu_izza_rav.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//foenko_seleznev_i_rybka_ne_sygrayu_s_belarusyu_izza_rav.html <![CDATA[Селезнев: Не многие понимают, что у судей невозможно выиграть]]> http://avtospb98.ru//seleznev_ne_nogie_poniayu_co_u_sudey_nevozozno_vyigra.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_ne_nogie_poniayu_co_u_sudey_nevozozno_vyigra.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "В оптимальной форме будем после третьего сбора"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_opialnoy_fore_bude_posle_reego_sbora.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_opialnoy_fore_bude_posle_reego_sbora.html <![CDATA[Селезнев: Нам помог победить наш характер]]> http://avtospb98.ru//seleznev_na_poog_pobedi_nas_araker.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_na_poog_pobedi_nas_araker.html <![CDATA[Евгений Селезнев: Нужно идти дальше, бороться в Чемпионате]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nuzno_idi_dalse_borosya_v_cepionae.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_nuzno_idi_dalse_borosya_v_cepionae.html <![CDATA[Селезнев успешно прооперирован]]> http://avtospb98.ru//seleznev_uspesno_prooperirovan.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_uspesno_prooperirovan.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "В нашем чемпионате нет проходных матчей"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_nase_cepionae_ne_proodny_acey.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_v_nase_cepionae_ne_proodny_acey.html <![CDATA[Селезнев: Я честно говорю, что не видел, забил ли я гол или нет]]> http://avtospb98.ru//seleznev_ya_cesno_govoryu_co_ne_videl_zabil_li_ya_gol_ili_ne.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_ya_cesno_govoryu_co_ne_videl_zabil_li_ya_gol_ili_ne.html <![CDATA[Селезнев: С Таврией будет тяжело]]> http://avtospb98.ru//seleznev_s_avriey_bude_yazelo.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_s_avriey_bude_yazelo.html <![CDATA[Селезнев тренируется в общей группе]]> http://avtospb98.ru//seleznev_reniruesya_v_obcsey_gruppe.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_reniruesya_v_obcsey_gruppe.html <![CDATA[Селезнев: Коноплянка заслужил такое внимание к себе]]> http://avtospb98.ru//seleznev_konoplyanka_zasluzil_akoe_vnianie_k_sebe.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_konoplyanka_zasluzil_akoe_vnianie_k_sebe.html <![CDATA[Селезнев близок к возвращению в "Днепр"]]> http://avtospb98.ru//seleznev_blizok_k_vozvracseniyu_v_dnepr.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_blizok_k_vozvracseniyu_v_dnepr.html <![CDATA[Ринат Ахметов: "Если Селезнев будет так забивать и дальше, то мы пригласим его в "Шахтер"]]> http://avtospb98.ru//rina_aeov_esli_seleznev_bude_ak_zabiva_i_dalse_o_y_priglasi_ego_v_saer.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//rina_aeov_esli_seleznev_bude_ak_zabiva_i_dalse_o_y_priglasi_ego_v_saer.html <![CDATA[Селезнев: Мы сами у себя отобрали победу]]> http://avtospb98.ru//seleznev_y_sai_u_sebya_oobrali_pobedu.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_y_sai_u_sebya_oobrali_pobedu.html <![CDATA[Селезнев: Если бы "Шахтер" не проиграл нам, то проиграл бы кому-нибудь другому]]> http://avtospb98.ru//seleznev_esli_by_saer_ne_proigral_na_o_proigral_by_kounibud_drugou.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_esli_by_saer_ne_proigral_na_o_proigral_by_kounibud_drugou.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Три гола головой никогда не забивал"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ri_gola_golovoy_nikogda_ne_zabival.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_ri_gola_golovoy_nikogda_ne_zabival.html <![CDATA[Евгений Селезнев: "Вопрос не в Блохине, а во мне"]]> http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vopros_ne_v_bloine_a_vo_ne.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//evgeniy_seleznev_vopros_ne_v_bloine_a_vo_ne.html <![CDATA[Селезнев: Какой смысл мне переходить в "Динамо" или "Металлист"?]]> http://avtospb98.ru//seleznev_kakoy_sysl_ne_pereodi_v_dinao_ili_eallis.html Tue, 10 Mar 2015 00:00:00 +0300 http://avtospb98.ru//seleznev_kakoy_sysl_ne_pereodi_v_dinao_ili_eallis.html